Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022

Vydáno: 10 minut čtení

V oblasti nemocenského pojištění nastávají od 1. ledna 2022 některé změny na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tyto změny se týkají dávky otcovské poporodní péče, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného a spočívají v rozšíření nároků na tyto dávky.

Změny u otcovské

U dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) dochází předně k prodloužení podpůrčí doby, a to z jednoho týdne na dva týdny. Výše otcovské se přitom nemění a rovněž zásada, že se podpůrčí doba nepřerušuje, platí i nadále.

Na toto prodloužení podpůrčí doby navazuje přechodné ustanovení zákona č. 330/2021 Sb. (čl. I bod 1); podle tohoto přechodného ustanovení skončila-li dosavadní podpůrčí doba u otcovské před nabytím účinnosti zákona č. 330/2021 Sb. a v den, kdy tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží otcovská ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Toto přechodné ustanovení se tedy týká případů, kdy se dítě narodilo (bylo převzato do péče) po 20. listopadu 2021 a před 1. lednem 2022 již byla vyčerpána dosavadní podpůrčí doba u otcovské. Pokud nastal nástup na otcovskou před

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Změny u ošetřovného v praxi
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Ošetřovné
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Ošetřovné: Covid-19
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru

Související předpisy

330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce