Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022

Vydáno: 10 minut čtení

V oblasti nemocenského pojištění nastávají od 1. ledna 2022 některé změny na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tyto změny se týkají dávky otcovské poporodní péče, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného a spočívají v rozšíření nároků na tyto dávky.

Změny u otcovské

U dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) dochází předně k prodloužení podpůrčí doby, a to z jednoho týdne na dva týdny. Výše otcovské se přitom nemění a rovněž zásada, že se podpůrčí doba nepřerušuje, platí i nadále.

Na toto prodloužení podpůrčí doby navazuje přechodné ustanovení zákona č. 330/2021 Sb. (čl. I bod 1); podle tohoto přechodného ustanovení skončila-li dosavadní podpůrčí doba u otcovské před nabytím účinnosti zákona č. 330/2021 Sb. a v den, kdy tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží otcovská ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Toto přechodné ustanovení se tedy týká případů, kdy se dítě narodilo (bylo převzato do péče) po 20. listopadu 2021 a před 1. lednem 2022 již byla vyčerpána dosavadní podpůrčí doba u otcovské. Pokud nastal nástup na otcovskou před

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dlouhodobé ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné
Změny u ošetřovného v praxi
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Související předpisy

330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Ošetřovné
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Ošetřovné: Covid-19
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Stanovení podpůrčí doby - covid
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Rozhodné období pro ošetřovné
Odměna jednateli za výkon funkce
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně