Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku

Vydáno: 11 minut čtení

I s ohledem na současnou složitou situaci způsobenou vysokou mírou inflace a extrémním zdražováním energií připravila vláda balíček zacílené pomoci pro rodiny a zdravotně znevýhodněné skupiny. Součástí tohoto balíčku jsou i změny v zákoně o nemocenském pojištění, které se týkají otcovské a karantény. Návrh zákona byl dne 26. 10. 2022 schválen Poslaneckou sněmovnou, aktuálně je projednáván v Senátu.

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Právní úprava dávky otcovské poporodní péče (dále jen "otcovská") je zakotvena v § 38a až 38d zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Podle dosavadní právní úpravy je nárok na otcovskou vázán na péči o novorozené dítě v průběhu prvních šesti týdnů od jeho narození. Nárok na dávku má otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Cílem zavedení této dávky bylo podpořit utváření vztahu dítěte k otci již v prvních týdnech jeho života, posílení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v raných týdnech života dítěte, zvýšení péče o dítě ze strany otců a také péče o matku dítěte krátce po porodu v období tzv. šestinedělí.

Podle předkládaného návrhu zákona bude mít nárok na otcovskou i otec, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období prvních šesti týdnů ode dne narození. Perinatální ztráta (od 22. týdne těhotenství do cca 28 týdnů, případně krátce po narození) citelně zasáhne oba rodiče. Toto trauma často způsobí sebedestruktivní jednání či rozpad rodin. Proto je vhodné rodičům poskytno

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Úmrtí blízké osoby
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
K některým změnám v nemocenském pojištění
Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dávka otcovské poporodní péče
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Změny u ošetřovného v praxi
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Stanovení podpůrčí doby - covid
Ošetřovné: Covid-19
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Paušální daň a nemocenské pojištění
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Neplacené volno po část dne
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru