Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině

Vydáno: 9 minut čtení

Stalo se běžným standardem, že občané ČR využívají v rámci volného pohybu osob v EU možnosti pohybu osob bez omezení a rovněž možnost výkonu výdělečné činnosti v ostatních členských státech EU a také ve státech Evropského hospodářského prostoru (tj. Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či ve Švýcarsku, ale i v ostatních zemích. Rovněž zaměstnavatelé často své zaměstnance vysílají pracovat do členských států EU, smluvní i nesmluvní ciziny a v neposlední řadě mnoho českých občanů tráví dovolenou v těchto zemích. Volný pohyb osob však přináší i některé praktické otázky, například v situacích, kdy se českému pojištěnci přihodí v členském státě, smluvní či nesmluvní cizině úraz, anebo onemocní.

Následující text přinese základní informace o tom, jakým způsobem by měli zaměstnanec a zaměstnavatel postupovat při uplatnění nároku na dávku z českého systému nemocenského pojištění v případech, kdy sociální událost (nemoc, úraz apod.) nastala v cizině.

V případech uplatňování nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství českými pojištěnci ze zahraničí se postupy liší v závislosti na tom, zda se jedná o státy EU, nebo o státy, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud se jedná o pracovníky ze států EU, postupuje se podle nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 (dále též Prováděcí nařízení).

Poskytování peněžitých dávek v nemoci, mateřství a při péči

Základním pravidlem je, že poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství, které náleží z pojistného systému některého členského státu EU, se řídí právními předpisy toho členského státu EU, kde je osoba ú

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část

Související otázky a odpovědi

Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Ošetřovné
Ošetřovné pro dítě
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Starobní důchodce a nemocenská
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Rozhodné období pro ošetřovné
Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění
Krácení dovolené
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Výdělek v průběhu nemocenské
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Ošetřovné: Covid-19