Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracuje na dohodu o pracovní činnosti, kde má stanovenou hodinovou mzdu, ve smlouvě nemá vyloženě slovně uvedeno, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, vydělá si 3 000 Kč za měsíc. Bude zaměstnavatel odvádět sociální pojištění, nebo ne? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

FKSP – alkohol jako občerstvení
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Danění knih
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Den nástupu
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Vyplnění ELDP
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Neplacené volno po část dne
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Pojistné zahraničního zaměstnance

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část

Související pracovní situace

Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba trvání pracovního poměru

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění