Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022

Vydáno: 11 minut čtení

Dne 18. 8. 2021 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 330/2021, Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Tímto zákonem se mění některé podmínky nároku a upravuje se nárok u vybraných dávek nemocenského pojištění. Tyto změny se týkají otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného. Jedná se o úpravy, které odrážejí společenské potřeby, současně některé částečně naplňují požadavky evropské směrnice o slaďování soukromého a pracovního života a v neposlední řadě vycházejí z vyhodnocení naplnění účelu dávek.

Změny u otcovské představují prodloužení podpůrčí doby a v definovaných situacích i prodloužení období, kdy je možné dávku čerpat. U ošetřovného dochází ke zmírnění podmínek, a to tak, že se již nebude vyžadovat soužití ve společné domácnosti u blízkých příbuzných. U dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení, respektive v definovaných případech zrušení podmínky bezprostředně předcházející hospitalizace a současně se umožňuje požádat o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování nejen v den propuštění ošetřované osoby z nemocnice, ale tato možnost bude prodloužena na 8 kalendářních dnů.

Změny u dávky otcovské poporodní péče (otcovská)

Od 1. 1. 2021 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho týdne na dva týdny. Na základě přechodného ustanovení lze čerpat dva týdny otcovské, i pokud dne 1. 1. 2022 ještě neuplynulo 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Druhý týden je možné v určitém případě čerpat i v situaci, že celý první týden byl vyčerpán v prosinci 2021.

Příklad č. 1:

Dítě se narodilo dne 5. 1. 2022. Otec žádá o otcovskou od 17. 1. 2022. Otcovskou může čerpat v délce dva týdny, tj. od 17. 1

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Ošetřovné
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související otázky a odpovědi

Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Ošetřovné při HPP a současně rodičovské dovolené
Ošetřovné
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Ošetřovné: Covid-19
Nárok na řádnou dovolenou
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Krácení dovolené a ošetřovné
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Paušální daň a nemocenské pojištění
Nemocenská
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti