Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů

Plné znění otázky

Pokud zaměstnanec má vyšší příjem (pro rok 2022 více než 1 867 728 Kč), musí si sám dělat daňové přiznání, nebo můžeme udělat roční zúčtování záloh za rok 2022? Domnívám se, že ano, protože byla zrušena solidární daň.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou
Exekuce - vyživované osoby
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Zvýhodnění na dítě
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů