Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Aktuální znění novely zákona o daních z příjmů

Připomínkové řízení a poslední jednání vlády přineslo zásadní změny v návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „Novela“). Původně plánované změny týkající se zrušení tzv. superhrubé mzdy, progresivního zdanění, solidárního zvýšení daně, zavedení samostatného základu daně a možnosti uplatnění části výdajů na platby sociálního a zdravotního pojištění placeného osobami samostatně výdělečně činnými do výdajů byly z návrhu zákona vyjmuty.

V rámci znění zákona o daních z příjmů plánovaného s účinností od ledna 2019 by měla být ponechána stávající ustanovení v oblasti sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % i 7 % solidární zvýšení daně, ustanovení týkající se tzv. superhrubé mzdy a související.

Novela počínaje rokem 2019 zavádí pouze novou oznamovací povinnost. V rámci nového ustanovení § 38da ukládá povinnost plátcům daně, kteří jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážkovou daní), a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, oznámit tuto skutečnost správci daně. Oznámení bude povinen plátce činit ve lhůtě pro odvedení daně, a to na speciálním tiskopise Ministerstva financí. Oznámení nebude povinen činit plátce daně pouze v případě, že se jedná o osvobozené příjmy nebo příjmy, o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota příjmů daného druhu plynoucí danému daňovému nerezidentovi nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 100 000 Kč nebo se jedná o příjem dle § 6 odst. 4, tedy příjem plynoucí na základě dohod o provedení práce či příjmy nepřesahující 2 500 Kč.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Živnost - ruční práce, háčkování a zdanění
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Zdanění souběžných pracovních poměrů
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Výpočet ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a solidární daň
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování a odpočet úroků
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Fiktivní pojištění - EU
Roční zúčtování daně po ukončení studií