Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Daňové aktuality pro rok 2018

Každoroční změnou, a to s účinností od ledna nového roku, je změna výše minimální mzdy. Pro rok 2018 vláda schválila částku minimální mzdy 12 200 Kč. V důsledku navýšení minimální mzdy se mění i limit pro uplatnění slevy na umístění dítěte, tzv. školkovné. Za každé vyživované dítě bude možné uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tedy 12 200 Kč. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje taktéž výše osvobozených důchodů na částku 439 200 Kč za rok (tj. 36násobek minimální mzdy). Dále se také mění výše nároku na daňový bonus, který bude možné za zdaňovací období 2018 uplatnit maximálně do výše 73 200 Kč (tj. 6násobek minimální mzdy). Částka 12 200 Kč bude nově představovat i minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění (pakliže pojištěnec nepatří do kategorie zákonem vymezených výjimek).

Pro rok 2018 je navýšen i maximální vyměřovací základ pro odvody pojistného na sociální zabezpečení na částku 1 438 992 Kč ročně, tj. 119 916 Kč měsíčně. Obdobná výše příjmů platí i pro limit pro platbu solidárního zvýšení daně. Nutno podotknout, že zaměstnanci, jejichž příjem podléhal solidárnímu zvýšení daně, mají zákonnou povinnost podat daňové přiznání (zaměstnavatel jim není oprávněn provést roční zúčtování daně).

Od nového roku se zároveň pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) mění rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění. V případě OSVČ provozující podnikání pouze jako vedlejší činnost platí, že přesáhne-li její daňový základ za zdaňovací období roku 2018 částku 71 950 Kč, je povinna účastnit se důchodového pojištění. Minimální pojistné pro OSVČ s vedlejší činností je pak 876 Kč měsíčně, zatímco OSVČ s hlavní činnosti je povinna měsíčně odvádět minimální pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 189 Kč. Taktéž osoba s hlavní podnikatelskou činností je povinna platit zdravotní pojištění, jehož minimální výše nastavená pro rok 2018 je 2 024 Kč měsíčně. Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ stále dobrovolná a ve výši minimálně 115 Kč měsíčně.

Výdajové paušály pro podnikatele

Od roku 2018 plně platí nové „zastropování“ výdajového paušálu pro podnikatele (OSVČ). Limit, ze kterého bude možné stanovovat procenta na uplatnění výdajů, bude pro všechny jednotný, a to 1 mil. Kč. Ačkoli se jedná o značné snížení možné výše k uplatnění výdajů v rámci podnikatelské činnosti, nově budou moci podnikatelé uplatňovat slevy na manželku či daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Pro daňová přiznání za zdaňovací období roku 2017 si však OSVČ mohou zvolit, zdali v rámci svých daňových přiznání uplatní příslušná procenta výdajů z 2 mil. Kč bez nároku na uplatnění slevy na manželku či vyživované děti, anebo přijmou nová ustanovení zákona o daních z příjmů a uplatní výdajová procenta z nižší limitní částky 1 mil. Kč a slevy si nárokují. Pro zdaňovací období 2018 již OSVČ možnost výběru mít nebudou.

Změny v sociálním pojištění pro rok 2018

Novela zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2018 mění sazby pro výplatu nemocenské při trvání pracovní neschopnosti nebo karantény. Nově výše nemocenského bude odvozována od doby trvání pracovní neschopnosti, a to:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. dne;
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. dne;
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. dne.

Novinkou jsou i dvě nové dávky nemocenského pojištění, které budou moci čerpat pojištěnci již v roce 2018. Jedná se o dávku otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.

(Pozn. red.: více k novým dávkám nemocenského viz článek JUDr. Jana Přiba na str. 32.)

Finanční správa vydala nové tiskopisy pro závislou činnost

Finanční správa vydala nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů pro kalendářní měsíce roku 2018 a rovněž nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za období 2018. Tiskopisy jsou dostupné ke stažení na stránkách www.financnisprava.cz.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Daňové aktuality
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Paušální daň a nemocenské pojištění
Sleva na poplatníka při nemocenské
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna jednateli za výkon funkce
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Nečinnost OSSZ
Pracovní neschopnost zaměstnance
Paušální daň
Nemocenská 2x
Autorský honorář a pojištění
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
OSVČ - starobní důchodce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění