Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl v pracovním poměru k naší organizaci v roce 2022 do 15. listopadu 2022 a měl u nás zdanitelné příjmy ze závislé činnosti. Po skončení v naší organizaci začal bezprostředně pracovat (a dosud pracuje) v Bruselu pod Evropskou komisí jako referent a pobírá příjmy z Evropské komise. Požádal nás o provedení ročního zúčtování daně s tvrzením, že příjmy z Evropské komise nepodléhají dani v České republice, a tudíž nemá povinnost si podat daňové přiznání a může žádat o RZD. Zaměstnanec se dovolává Protokolu (č.7) o výsadách a imunitách Evropské unie, který je součástí Konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 12 uvedeného protokolu říká, že úředníci a jiní zaměstnanci jsou osvobozeni od vnitrostátních daní z platů, mezd a požitků, které jim poskytuje Unie, a tudíž tento příjem nepodléhá dani v ČR. Je možné v tomto případě provést zaměstnanci roční zúčtování daně nebo je povinen si podat daňové přiznání? Hraje danění/nedanění příjmů v jiném státě roli při rozhodování, zda provést RZD či ne? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Konsolidační balíček a mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Insolvence
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů