Plné znění otázky

Zaměstnanec měl DPČ od 1. 7. - 31. 12. 2020. Jeho hrubé příjmy byly v červenci 16 720 Kč, v srpnu 9 880 Kč, v září 9 880 Kč, v dalších měsících již příjmy neměl. Jak bude vypadat ELDP? Správně se mu ze všech třech měsíců odečetlo sociální pojištění, ve mzdovém programu mám zaškrtnuto, že v případě, že příjmy budou vyšší než MR, pak se bude počítat sociální pojištění. Zajímá mě hlavně, jak bude na ELDP vyplněno právě MR.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Harmonogram směn a práce přesčas
Loss carryback
Daňový bonus - osoba samostatně výdělečně činná
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyloučené doby pro ELDP
ELDP za rok 2019
Vyplnění evidenčního listu
Starobní důchod
Invalidní důchod pro OSVČ
Vyplnění ELDP
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
Neplacené volno po část dne
Předčasný důchod
Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučená doba pro ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyplnění ELDP
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení

Související články

Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Daňové aktuality
Vyplňování ELDP za rok 2015
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Daňové aktuality
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění