Daňové zvýhodnění na dítě

Plné znění otázky

Zaměstnanec s partnerkou mají dítě a bydlí ve společné domácnosti. Současně parnerka vychovává dítě z předchozího vztahu, které má v péči. Nyní je ona na mateřské dovolené. Může si náš zaměstnanec, i když nejsou manželé, ale bydlí spolu ve společné domácnosti i s její dcerou z předchozího vztahu, uplatnit slevu na dítě partnerky? Podotýkám, že její bývalý mažel na tuto dceru slevu na dítě neuplatňuje.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovní smlouvy
Výše stravného pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně
Příjem z příležitostné činnosti
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Svěření do péče a daňové zvýhodnění

Související předpisy

§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů