Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Daňové zvýhodnění v roce 2016

Generální finanční ředitelství na svých internetových stránkách zveřejnilo v průběhu dubna Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016.

Ve Sbírce zákonů byl dne 25. 4. 2016 vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zmíněným zákonem dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona a částka zvýhodnění na druhé dítě je zvýšena ze stávajících 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě na částku 20 604 Kč, z původních 17 004 Kč. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. května 2016.

Sdělení současně upozorňuje, že v případě, kdy je daňové zvýhodnění na děti uplatňováno v rámci měsíčních záloh, použije se nová výše tohoto zvýšení poprvé při zúčtování mzdy za měsíc květen 2016. V rámci ročního zúčtování záloh, případně daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2016 bude poplatníkovi zohledněna zbývající část nároku za měsíce leden až duben.

Podrobné údaje o exekucích důchodců

Dne 2. 5. 2016 zveřejnila česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tiskovou zprávu informující klienty o tom, že má k dispozici nové statistiky důchodců v ČR se zavedenou exekuční srážkou. Tyto statistiky nově umožňují členit exekuce důchodců podle krajského členění, ale také podle pohlaví a druhu pobíraných důchodů.

Ze statistik vyplývá, že v případě starobních důchodů měly největší zastoupení exekucí ženy. Naopak u invalidních důchodů bylo převážně zastoupeno opačné pohlaví. Ve sledovaném období, v březnu, významně převažovali muži. Pozůstalostní důchody vyplácené ČSSZ byly exekuční srážkou zatíženy v měsíci březnu především u žen.

ČSSZ současně uvádí, že exekuční srážky jsou strhávány ze všech druhů důchodů a počet lidí, kteří do důchodu vstupují s exekucí či několika exekucemi, každoročně narůstá. ČSSZ pak může srážky ukončit až po úplném splacení dluhů včetně příslušenství, popřípadě na základě rozhodnutí subjektu, který o exekuci rozhodl.

Neoprávněnou exekuci musí občan řešit s příslušnou institucí, která rozhodnutí vydala. ČSSZ nemá v této věci žádné pravomoci, pouze ji musí ze zákona vykonat.

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení. Jeho cílem je usnadnit orientaci v pojmech důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti a sociálních služeb.

Elektronická verze slovníku je dostupná na stránkách slovnik.mpsv.cz a lze v něm vyhledávat několika způsoby. Kromě vyhledávání na základě klíčových slov či frází lze vyhledat požadované heslo dle počátečního písmene. Slovník je současně rozdělen do různých kategorií, jako například sociální služby, dávky hmotné nouze či lékařská posudková služba.

Cílem aplikace je ve srozumitelné formě přiblížit pojmy, které nemusí být pro běžné občany snadné k pochopení. Především usnadní orientaci v tématu a odkáže na podrobnější informace.

Na základě legislativních změn by mělo docházet k pravidelné aktualizaci jednotlivých hesel, nicméně slovník nenahrazuje platné právní předpisy.

Tištěná verze vydaná v loňském roce ve spolupráci s ČSSZ vzbudila mezi veřejností takový ohlas, že v současné době je připravován její dotisk.

Zvýšení příspěvku na péči

V průběhu dubna Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. Součástí je také zvýšení příspěvku na péči o 10 %. Nové úpravy se dočkala také pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb a mělo by dojít ke zvýšení pokuty za provozování sociálních služeb bez registrace až na dva miliony. Kontrolní orgány budou provádět kontrolu i u fyzických a právnických osob, kterým nebylo rozhodnutí o registraci vydáno. Nová úprava slibuje snazší předcházení případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování.

Novela upravuje také postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním takové služby. Ke zvýšení příspěvku na péči by mělo novelou dojít od srpna. Zákon však musí nejprve projít Senátem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Odpočet na studenta VŠ
Student nad 26 let
Sleva na pojistném u dlužníka
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Doložení ukončení studia na střední škole
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Narození dítěte a nárok na daňové zvýhodnění
Doplňující otázka k - Narození dítěte-nárok na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Sleva na dani z příjmů na dítě
Sleva na dítě
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění

Související předpisy

125/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
108/2006 Sb. o sociálních službách