Sleva na dítě v přiznání

Plné znění otázky

Pracuji a v zaměstnání si uplatňuji daňové zvýhodnění na dítě. Na konci roku podávám daňové přiznání kde uvádím také příjmy dle § 9 - výdaje paušálem. Příjem dle § 9 je vyšší než příjem dle § 6, tzn. ztrácím nárok na daňové zvýhodnění na dítě. Může si ve svém přiznání slevu na dítě uplatnit manžel, když do mého zaměstnání dal čestné prohlášení pro rok 2015, že si dítě neuplatňuje?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zvýhodnění na dítě
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Sleva na dítě - druh, družka
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňový rezident ČR z Ukrajiny

Související předpisy

§ 9, 35ca, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů