Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění

Plné znění otázky

Jak je to s daňovým zvýhodněním v měsíci, kdy došlo k úmrtí dítěte? Máme zaměstnance, kterému zemřelo sediměsíční dítě. Lze uplatnit za měsíc červen, kdy k této tragické události došlo, ještě daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 10 ZDP?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovní smlouvy
Výše stravného pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně
Příjem z příležitostné činnosti
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doložení ukončení studia na střední škole
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Úmrtí blízké osoby
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů