Zaměstnanec vyslaný na montáž

Plné znění otázky

Zaměstnanec je vyslaný na montáž v době 6:00-18:00. Dle § 88 zákoníku práce zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytl nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je při delší pracovní směně více přestávek na jídlo a oddych? V jakých intervalech a jak dlouhé mají být přestávky? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávky v práci
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Pracovní doba v obchodě
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Spořicí konto pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a daňová uznatelnost
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Nárok na dar z FKSP
Přestávka v práci
Pracovní doba
Proplacení povinné přestávky v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávka v práci
DPP a evidence pracovní doby
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Správná výše týdenní pracovní doby
Pracovní doba
Nepřetržitý provoz
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Stanovení pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce