Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance

Plné znění otázky

Nová zaměstnankyně by chtěla uplatnit daňové zvýhodnění na 2 děti, ale manžel je nezaměstnaný a pobírá od ČSSZ příspěvek na péči o osobu blízkou (matka). Zaměstnankyně přinesla čestné prohlášení, že manžel neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Stačí to, nebo mám žádat o potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků? V tom případě vyplní OSSZ, nebo pouze manžel? Potřebuje ještě nějaké další doklady? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)

Související články

Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Související otázky a odpovědi

Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Archivace docházky
Dovolená zkrácený úvazek
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
student po maturitě a práce o prázdninách
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Zvýhodnění na dítě
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů

Související předpisy

§ 38l zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů