Evidence docházky

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace - divadlo. Jak docílit evidování docházky u zaměstnanců? Samozřejmě, že je na straně zaměstnavatele povinnost evidence docházky, ale jak "donutit" zaměstnance plnit tuto povinnost. Máme na každém středisku knihy docházky, kam mají zaměstnanci evidovat svůj příchod a odchod z pracoviště, ovšem řada z nich odmítá tuto povinnost plnit. Co s tím, když pak předloží mzdové účtárně tiskopis s docházkou, kde jsou přesčasy, so + ne, a nelze průkazně zjistit, zda tato doba byla skutečně odpracovaná?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Kontrola evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Náhradní volno za práci přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál a firemní oběd
Docházkový systém
Evidence docházky
Minimální časový údaj ve výkazech
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence pracovní doby
Evidence dnů a přesčasů
Docházkový systém
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
DPP a evidence pracovní doby
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Nárok na dovolenou při částečném uvazku