Počítání lhůty - krácení příspěvku ze sociálního fondu

Plné znění otázky

Jak je nutné vykládat délku lhůty uvedenou ve vnitřním předpise podniku (pracovní doba pondělí až pátek), pokud se odvíjí od textu - bude-li nepřítomnost zaměstnance na pracovišti trvat nepřetržitě déle než 30 dnů v průběhu příslušného roku, bude příspěvek krácen o celou dobu nepřítomnosti na pracovišti tohoto zaměstnance. Tj. zda lhůtu počítat obecně včetně svátků a víkendů, nebo když je odkazováno na přítomnost na pracovišti, tak pouze pracovní dny?

Doplnění dotazu:

Jedná se o krácení příspěvku ze sociálního fondu zaměstnancům. Prosím o případné krátké zdůvodnění, proč by se lhůta měla krátit daným způsobem.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí

Související otázky a odpovědi

Danění knih
Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti
Příjem z prodeje garáže
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Zaměstnání malého rozsahu
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
Danění poukázek Cadhoc
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Dovolená, čerpání FKSP
Různé výše příspěvku FKSP
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
Čerpání FKSP příspěvkové organizace na Fokus Passy
FKSP
Příspěvek na dopravu z FKSP
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Vyplacení sociální výpomoci z FKSP
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce