Sdílené (dělené) pracovní místo

Plné znění otázky

Naše firma má v úmyslu přijmout několik zaměstnankyň a rozdělit mezi ně pracovní místa. Jaká je právní úprava tohoto postupu?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené za nemoc
OSVČ a Úřad práce
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ
Zaměstnávání cizince
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Dva následující pracovní poměry
Zkušení doba
Pracovní smlouva
Dva pracovní poměry a čerpání dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou - opakování bez omezení
Zaměstnávání cizinců

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co přináší novela zákoníku práce
Sdílené pracovní místo
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Náležitosti mzdového listu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony