Sdílené pracovní místo

Vydáno: 16 minut čtení

S poslední novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. byla mimo jiné novinky do zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021 zavedena také právní úprava tzv. sdíleného pracovního místa. Jedná se v podstatě o pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a s tím spojenou značnou flexibilitu. Smyslem zavedení tohoto nového institutu bylo přispět k lepšímu sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců a vytvořit podmínky pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.

V našem příspěvku se zabýváme tím, jak tento nový institut funguje, jak jej mohou zaměstnavatelé v praxi využít, co je třeba pro jeho zavedení udělat a na co především nezapomenout. Zabýváme se ale také riziky a potenciálními problematickými body, které nová právní úprava přináší.

Podmínky pro vznik sdíleného pracovního místa

Právní úprava sdíleného pracovního místa je poměrně stručná, celá totiž spočívá v jediném ustanovení, a to v § 317a zákoníku práce. Základní podmínky pro využití sdíleného pracovního místa jsou tyto:

  • existují alespoň dva zaměstnanci s pracovní smlouvou, kteří jsou nebo budou zaměstnáni u stejného zaměstnavatele se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou (tedy tzv. kratší úvazek neboli part-time);
  • tito zaměstnanci vykonávají nebo budou vykonávat stejný druh práce;
  • dojde k uzavření písemných dohod mezi zaměstnavatelem a těmito zaměstnanci.

Maximální počet zaměstnanců, kteří mohou sdílet jedno pracovní místo, není zákonem omezen. Z praktického hlediska půjde ve většině případů nejspíše právě o dva zaměstnance, „rozdrobení“ pracovních povinností mezi více zaměstnanců by v praxi přineslo spíše nevýhody. Z logiky a nastavení institutu dovozujeme, že jej lze sjednat jen u pracovního poměru. Na druhou stranu zákon z jeho rámce výslovně nevylučuje ani dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – u nich nicméně nevidíme přínos ani pro jednu ze stran.

Nejvyšší možný úvazek sdíleného pracovního místa může být stanovená týdenní pracovní doba – ta je nejvýše 40 hodin týdně, u zaměstnanců uvedených v § 79 odst. 2 zákoníku práce může být i 37,5 hodin týdně. Za stanovenou týdenní pracovní dobu se pro účely sdíleného pracovního místa posoudí i z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Souběžná činnost
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Sdílené (dělené) pracovní místo
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr