Náhradní volno

Plné znění otázky

Zaměstnanec odpracuje státní svátek 30. 3. 2018 a bude si chtít vybrat náhradní volno. Jak je to s proplacením odpracovaného svátku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Navýšení mzdy
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhradní volno
Dovolená na svátek
Čerpání náhradního volna za svátek před výkonem práce ve svátek
Dovolená ve svátek
Souvislé čerpání dovolené
Proplacení dovolené
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpočet nároku na dovolenou

Související předpisy

§ 114, 115, 135 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce