Náhradní volno

Plné znění otázky

Zaměstnanec se domluvil se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v délce 10 pracovních dní, které na sebe navazují (10*7,5 hod = 75 hodin). Zaměstnanec si chce náhradní volno "napracovat" v předcházejících dvou měsících tím, že po každé řádné směně, kterou odpracuje, zůstane v práci o 4 hodiny déle a náhradní volno si tímto způsobem napracuje. Zbytek hodin navíc, které tímto v oněch dvou měsících napracuje, chce proplatit jako přesčasy. Je tento postup možný? Je nějak omezeno množství hodin náhradního volna, které zaměstnanec odpracuje? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Čerpání náhradního volna za svátek před výkonem práce ve svátek
Náhradní volno
Proplacení dovolené
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na řádnou dovolenou
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Dovolená
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz

Související předpisy

§ 78, 93, 114, 115, 191, 199 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce