Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti

Plné znění otázky

Zaměstnanec obdržel od závodního lékaře lékařský posudek o jeho zdravotní nezpůsobilosti z obecných příčin. V současné době ho není možné přeřadit na jinou práci, proto zaměstnavatel rozhodl o tom, že bude do doby přeřazení na jinou vyhovující práci (pokud se taková najde, pokud ne, budeme nuceni předat zaměstnanci výpověď ze zdravotních důvodů), dočasně na překážkách, které činí 100 % průměrné mzdy. Jsou tyto překážky započitatelné pro výpočet nároku na dovolenou? Máme rozdílné pohledy na to, zda jsou překážkou na straně zaměstnance či zaměstnavatele. Jen těžko jsou ve firmě pracovní místa pro všechny zdravotně znevýhodněné zaměstnance. On se jím stal po zhruba 1,5 roční pracovní neschopnosti a jeho nepříznivý zdravotní stav nesouvisí s výkonem povolání.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Daňové zvýhodnění na vyživované děti - určení pořadí dítěte
Prohlášení poplatníka
Posun času a překážka
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nařízená dovolená
Nárok na dovolenou
Dlouhodobá nemoc a nárok na dovolenou
Doprovod k lékaři
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpočet nároku na dovolenou
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Nárok na dovolenou - čerpání dovolené
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost

Související články

Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dovolená od 1. 1. 2021
Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Nárok na dovolenou
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související předpisy

§ 348.1.a) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 41.1.a) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 52, 208, 216.2,3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce