Zdaňování příjmů daňových nerezidentů

Plné znění otázky

Fyzická osoba, trvale žijící v Itálii - nepodnikatel - poskytuje české firmě své služby v oblasti programování. Za tyto služby jsou vypláceny odměny. Podle italských zákonů jsou tyto služby do určité částky osvobozeny od daně z příjmů. Jak je to však z pohledu našich zákonů? Je povinna česká firma tyto příjmy zdaňovat a pokud ano, jaký je správný postup?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Jednorázová výpomoc
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Sleva na dani - nerezident ČR
Výplata podílů na zisku do Německa
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Zaměstnanci nerezidenta
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Kindergeld a daňové zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů