Výplata podílů na zisku do Německa

Plné znění otázky

Německý občan a zároveň daňový rezident Německa, má podíl v české s. r. o., ve výši 25 %. Společnost má v úmyslu vyplácet každoročně společníkům podíly na zisku. Otázka tedy zní, jakou daň srazit z podílu tohoto německého společníka? V ZDZP je uvedena srážková daň 15 %, ale ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je uvedeno v čl. 10 odst. 2b, že osoby mající podíl na ZK nejméně 25 %, mohou být zdaněny maximálně 5 %. Na první pohled mi tedy vyplývá, že bychom tomuto společníku měli srazit pouze 5 %. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je má dedukce správná, nebo zde jsou ještě další okolnosti, které je potřeba zohlednit? A pokud by mělo být opravdu sraženo jen 5%, ale společnost dosud srážela 15 %, lze dodatečně výši těchto srážek opravit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Nárok na daňový bonus
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Podily na zisku společníkovi z Lichtenštejnska
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Zdanění příjmů u USA
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Sleva na dani - nerezident ČR
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Irský pilot v České republice
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Český občan podniká v USA
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR

Související předpisy

18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku