Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou

Plné znění otázky

Jak správně zařadit zaměstnance do Programu Antivirus, pokud zaměstnavatel vyrábí cukrářské výrobky a následně je prodává ve vlastní cukrárně s obsluhou? Zaměstnává cukrářky ve výrobě a servírky v cukrárně, pouze v době 6-18h. Od 14. 10. 2020 jde jen o prodej výrobků – potravin s sebou, zákaz přítomnosti veřejnosti ve stravovacích službách a zároveň pokles odbytu. Může již od 14. 10. 2020 zařadit servírky, kterým vyplácí dle § 208 zákoníku práce 100% náhrady mzdy zařadit do Antiviru A Plus? A je správné ostatním (cukrářky, popř. úklid) uvedeným zaměstnancům také od 14. 10. 2020 vyplácet 100 % náhrad dle § 208, ale zařadit je do programu Antivirus B a žádat pouze o 60% náhrady? Nebo lze těmto zaměstnancům vnitřním předpisem stanovit částečnou nezaměstnanost s 60 % náhradou pro ně a od ÚP zaměstnavateli? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Zkušební doba
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Karanténa a pracovní neschopnost
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Karanténa - náhrada mzdy
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Pracovní volno s náhradou mzdy

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce