Rodné listy dětí

Plné znění otázky

Pokud uplatňuje zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti, je povinen dát zaměstnavateli kopie rodných listů svých dětí? Ptám se v návaznosti na GDPR. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Daňové aktuality
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Kindergeld a daňové zvýhodnění
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Student nad 26 let
Zdanění švýcarského příjmu
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Narození dítěte a nárok na daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě