Archivace docházky

Plné znění otázky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouho je zaměstnavatel povinen archivovat předložené docházky od zaměstnanců (evidenci odpracované doby). Na mzdovém semináři lektorka řekla, že na základě GDPR je to pouze 3roky a pak je musíme skartovat. Je to tak správně? A jak je to se skartací exekučních příkazů na zaměstnance, které jsou již zastavené (bylo splněno oddlužením). Můžeme již skartovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pre-employment background screening
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Předávání osobních údajů do USA - od Safe Harbour k Data Privacy Framework
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly

Související otázky a odpovědi

Dovolená zkrácený úvazek
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Zaručená mzda
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
GDPR
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Archivace pracovních smluv
Kamery na pracovišti
Rodné listy dětí
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dvě odborové organizace
Externí vedoucí pracovník
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla

Související předpisy

§ 629 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník