Insolvence zaměstnance

Plné znění otázky

Nedlouho po přijetí zaměstnance začali přicházet exekuční příkazy. Protože nenabyly právní moci, byly sraženy ze mzdy a byly deponovány. Mezitím zaměstnanec požádal o odlužení. Nyní jsme dostali usnesení o odlužení. Po doručení tohoto usnesení máme posílat srážky v rozsahu přednostní pohledávky. Co s částkami které jsme doposud deponovali (od srpna do listopadu na exekuce), a co když tato částka neodpovídá minimální, kterou má dlužník podle tohoto ustanovení platit (do jeho příjmů, byl započítán i dar, který se mzdy netýká).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Zaměstnanec s exekucí, sražení zálohy na pracovní cestu
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Výpočet splátky pro insolvenci
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Exekuce/odstupné
Insolvence a čistá mzda
Exekuční srážky
Insolvence
Výživné a exekuce
Srážky z odstupného při insolvenci
Exekuce
Insolvence

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce