Pracovní poměr

Plné znění otázky

Se zaměstnancem jsme měli uzavřenu v roce 2016 a 2017 dohodu o pracovní činnosti - vždy na kalendářní rok. V roce 2018 jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2018. Mohu v roce 2019 uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou - a zdůvodnit jako vážný provozní důvod zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou konkrétní zaměstnankyně? Nebo už musím uzavřít poměr na dobu neurčitou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Uplynutí doby
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Prodloužení zkušební doby
Dohoda o provedení práce
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Dohoda o pracovní činnosti a den přihlášení u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
Zaměstnávání cizince
Řetězení pracovního poměru a doba určitá

Související předpisy

§ 3, 39, 77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce