Zpráva z Olomouckých právnických dnů - sekce pracovního práva

Vydáno: 6 minut čtení
Zpráva z Olomouckých právnických dnů – sekce pracovního práva
JUDr.
Petr
Podrazil
Ph.D.
Ve dnech 18. a 19. 5. 2023 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konal již 16. ročník vědecké konference Olomoucké právnické dny. Sympozium, na něž bylo přihlášeno přes 200 odborníků jak z vědecké, tak aplikační sféry, bylo tradičně rozděleno do dvou úseků.
Plenární sekce
byla věnována kritickým úvah

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Zaměstnání cizinců na DPP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu pracovního poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Pracovní úraz - externí pracovník
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce