Zpráva z Olomouckých právnických dnů - sekce pracovního práva

Vydáno: 6 minut čtení
Zpráva z Olomouckých právnických dnů – sekce pracovního práva
JUDr.
Petr
Podrazil
Ph.D.
Ve dnech 18. a 19. 5. 2023 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konal již 16. ročník vědecké konference Olomoucké právnické dny. Sympozium, na něž bylo přihlášeno přes 200 odborníků jak z vědecké, tak aplikační sféry, bylo tradičně rozděleno do dvou úseků.
Plenární sekce
byla věnována kritickým úvah

Související dokumenty

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Diskriminace na pracovišti
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí

Související pracovní situace

Doručování písemností
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Zaměstnání cizinců na DPP
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Druhý pracovní poměr
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Umělci – přezkoušení
Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům