Vzdělávání zaměstnanců

Vydáno: 19 minut čtení

Organizace se ve snaze dosahovat konkurenční výhody potýkají s neustálými změnami vnějšího a následně i vnitřního prostředí. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je tak stále důležitějším a palčivějším tématem. Jsou organizace, které vzdělávání zaměstnanců podporují méně, jiné více. Nicméně hlavní myšlenka managementu lidských zdrojů zůstává – bez vzdělaných pracovníků, bez zaměstnanců ochotných a schopných se vzdělávat a rozvíjet v současném konkurenčním prostředí organizace neuspěje.

„Generace za generací musí začínat od začátku a poznávat svět znovu. Svět se mění tak rychle, že děti se nemohou učit od svých rodičů nebo rodiče od svých dětí. Generace jsou jak cizí kameny ztroskotané v čase.“ (James Ramsay MacDonald, premiér Velké Británie 1866 – 1937)

Ve znalostní ekonomice není možné zprostředkovat společností vyžadované kompetence jen na základě stávající školské soustavy. Nepřetržité vzdělávání dospělých i v rámci jejich zaměstnání je nezbytné pro chod a rozvoj celé společnosti, dané organizace i samotného jedince. Hlavním důvodem pro jeho podporu je společenská poptávka po nových druzích znalostí a kvalifikací. Proto je celoživotní vzdělávání cílem a koncepcí dnešní vzdělávací politiky i politiky rozvoje lidských zdrojů, a to jak na úrovni národní, tak i nadnárodní. Celoživotní vzdělávání není pouze pedagogickou záležitostí, výrazně se dotýká také sociální, vzdělávací a hospodářské politiky a právě podpora celoživotního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů hraje důležitou roli při zvyšování konkurenceschopnosti a vyšší flexibility na trzích práce, ale také při řešení problémů osobního rozvoje každého člověka a sdílení znalostí k získání zkušeností.

Celoživotní učení jako proces adaptace na měnící se podmínky společnosti, ekonomiky a techniky se stává předpokladem pro trvalý rozvoj osobnosti a zároveň ho lze charakterizovat jako souhrn všech vzdělávacích a rozvojových aktivit v průběhu celého života. Dle základního zdroje dat celoživotního vzdělávání jsou zaměstnavatelé nejčastějšími poskytovateli neformálního vzdělávání a odborné přípravy, kdy tvoří asi třetinu všech těchto aktivit. Z toho vyplývá, že organizace hrají nezastupitelnou roli v celoživotním vzdělávání. Jak bylo zmíněno výše, hlavním důvodem pro podporu rozvoje lidských zdrojů je společenská

Související dokumenty

Související články

Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Age management v organizacích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Life management
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Kvalifikační dohoda
Odměňování zaměstnanců
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Mentální zdraví zaměstnanců
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard

Související otázky a odpovědi

Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Kvalifikační dohoda
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Kompenzace sick days
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Odmítnutí pracovního úkolu
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Forma předání ELDP zaměstnanci