Jednatel bez odměny - benefity

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o. nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele, výkon funkce je tedy bezplatný. Je možné, aby jednatel uzavřel písemnou smlouvu o výkonu funkce, kde výkon funkce bude stále bezplatný, ale bude sjednáno, že jednateli náleží benefity jako příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní či životní pojištění a tyto benefity byly od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny? Obecně řečeno, je možné vůbec vyplácet benefity jednateli, jehož výkon funkce je bezplatný a tyto benefity považovat za příjem od daně osvobozený?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené z důvodu pracovní neschopnosti
Stravenkový paušál a stravenky - správný postup
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Bezúplatný příjem
Příjem z prodeje garáže
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Jednatel - ředitel
Stravovací paušál a pracující jednatelé
Odměna a její zdanění u smlouvy o výkonu funkce jednatele
Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání
Dotace MPO - ošetřovné
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Pojistné jednatele nerezidenta
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Danění stravenek u 12hodinové směny
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecké benefity
Pojištění zaměstnanců při zahraniční pracovní cestě a náklady na toto pojištění

Související předpisy

§ 24. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 1. c) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů