Sleva na manželku - nepeněžní příjem

Plné znění otázky

Započítává se pro uplatnění slevy na manželku do limitu příjmů manželky 68 000 Kč/rok také nepeněžní příjem v podobě darovaného pozemku? Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Pozemek bude převeden na katastru nemovitostí ještě v roce 2020. Může si manžel uplatnit slevu na manželku? Nebo se oceněný pozemek bude započítávat do limitu příjmů manželky 68 000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Úroky z úvěru a vstupní cena majetku
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Sleva na dani - na druhého z manželů
Příjem ženy na mateřské dovolené
Sleva na manželku
Sleva na manželku 68 000 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Společnost - sleva na EET
Uplatnění slevy na manžela/ku - cestovné
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Ukrajinec - slevy na dani

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů