Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček

Vydáno: 13 minut čtení

V rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelé často setkávají s požadavkem či prosbou odborové organizace, aby jí byl poskytnut dar, a to na různé účely. Ať je to podpora vlastní činnosti, podpora akcí, které odborová organizace pro zaměstnance organizuje, či přímo podpora samotných zaměstnanců, kdy odborová organizace zaměstnance oceňuje například za pracovní výročí, poskytuje jim dárek k významnému životnímu výročí atd. Jak je takovýto dar vlastně právně upraven a jaké má daňové dopady, zejména s ohledem na nově účinný konsolidační balíček?

Dar odborové organizaci – obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
JUDr.
Nataša
Randlová
Ph.D.
Mgr.
Lucie
Brázdová
Ing.
Ditta
Hlaváčková
MBA
Právní úprava a obvyklá praxe
Zákoník práce se problematice darů mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem prakticky nijak nevěnuje, a proto se na něj použije obecná úprava darovací smlouvy dle § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonodárci totiž rozumně předpokládají, že si veškerá specifická související práva a povinnosti zaměstnavatel a odborová organizace spolu dohodnou sami.
Zákonná povinnost zaměstnavatele poskytnout odborové organizaci finanční příspěvek na její činnost jako taková v České republice rovněž neexistuje. Nejblíže této problematice je ustanovení § 277 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), podle kterého je zaměstnavatel povinen
„na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady.“
Jak je zřejmé již ze samotného textu tohoto ustanovení (které zře

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Výplata podílů na zisku do Německa
Jednatel bez odměny - benefity
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Ošetřovné pro OSVČ
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Právnická osoba - evropská dotace a jejich zdanění
Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání
Odpočet životního pojištění
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Příjem z příležitostné činnosti
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
89/2012 Sb. občanský zákoník