COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele

Plné znění otázky

Je možné, aby o náhradu mzdy v programu antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod "S"?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Nový svátek v roce 2016
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Několik poznámek k valorizaci rent
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Pozitivní antigenní test při nástupu do zaměstnání
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Karanténa - náhrada mzdy
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Program Antivirus a omezení zakázek
Karanténa a pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost zaměstnance
Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně

Související předpisy

§ 208 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce