Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky

Plné znění otázky

Máme novou zaměstnankyni ze Slovenska. Půl roku pracovala jako zaměstnanec na Slovensku a od září v naší škole. Jak je to s vyúčtováním daně ze závislé činnosti? Mohu jí provést vyúčtování daně (od září za české příjmy), nebo si musí podat daňové přiznání na Slovensku i v Čechách? Trvalé bydliště má stále na Slovensku, ale nyní bydlí a pracuje v Česku.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování/daňové přiznání
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Daňový nerezident - Ukrajinec
Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Příjmy z EU a DPFO
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku

Související předpisy

100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 2, 22, 38h odst. 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů