Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů

Plné znění otázky

Jaké cizince je potřeba uvádět do přílohy č. 2 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti? Jedná se o všechny cizince včetně zaměstnanců ze Slovenska, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, ale pracují zde více než 183 dní nebo máme uvádět pouze ty, kteří vykonávají činnost pro zaměstnavatele dobu kratší než 183 dní?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
ZAŘAZENÍ PLACHTOVÉ HALY DO ODPISOVÉ SKUPINY - DOPLNĚNÍ OTÁZKY
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Sleva na vyživované dítě
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Daňový nerezident - Ukrajinec
Doplňující otázka k - Daňový nerezident - Ukrajinec
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Zdanění příjmu v Nizozemí
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Zvýhodnění na dítě
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Srážková daň - umělec (nerezident)
Příjmy z EU
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů