Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů

Plné znění otázky

Když si český občan platil penzijní pojištění v Německu a v současné době mu je ročně vyplácena určitá část tohoto pojištění, musí podat v tuzemsku přiznání k dani z příjmů, kde tyto výnosy zdaní? Je případně tento výnos ošetřen ve Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Německem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování/daňové přiznání
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Daňový nerezident - Ukrajinec
Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí
Srážka daně - zahraniční umělec
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Příjmy z EU a DPFO
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Srážková daň a služby ze Seychel

Související předpisy

18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 2, 4. 1. f) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 8, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů