Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí

Plné znění otázky

Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmů dle § 6 ZDP za rok 2017. Do 31. 3. měl příjmy ze zaměstnání ve Velké Britanii. Od 2. 4. do 2. 9. bylv evidence ÚP s podporou v nezaměstnanosti na 5 měsíců. Od 4. 9. zaměstnán u nás dosud. Mohu tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování, nebo je povinen si daňové přiznání podat sám? Dosud předložil jen potvrzení o celkových příjmech ze zahraničí za 12 předcházejících měsíců datu 31. 3. 2017 a o sražené dani. Jedná se o daňového rezidenta ČR. Není známo, zda bude moci doložit tyto příjmy připadající jen na r. 2017. Výplatní pásky pravděpodobně nebudou dostačující. Dále předložil potvrzení o době evidence na ÚP a výši podpory.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Daňový nerezident - Ukrajinec
Roční zúčtování/daňové přiznání
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Podíly na zisku z Itálie
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Přiznání k DPFO - veterinářka žijící v Kanadě
Zdanění důchodu
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Zdanění příjmů u USA
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska

Související předpisy

§ 2, 22, 37, 38f-38ch. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/1992 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku