Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 32 510 Kč.

2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí 1,0715.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2020 výše

  1. první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 15 328 Kč,
  2. druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 139 340 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2020 činí 3 490 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2020

1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou

Související předpisy

260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
297/2019 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Související otázky a odpovědi

Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Výpočet pravděpodobného výdělku
Konto pracovní doby a neplacené volno
Práce ve svátek
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení
Ošetření zaměstnance - dentální hygiena
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Pravděpodobný průměr - výpočet
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Náhradní volno a práce ve svátek
Zdanění náhrad při pracovním úrazu