Konto pracovní doby a stálá mzda

Vydáno: 10 minut čtení

Konto pracovní doby je způsobem rozvržení pracovní doby, který má svoje specifika. Jedno z nich se vztahuje též k otázce odměňování, a to formou tzv. stálé (měsíční) mzdy.

Právní věta

Při uplatnění konta pracovní doby nelze mít vyrovnávací období pouze za předem vymezený časový úsek, v jehož rámci má dojít k vyrovnání rozvrhované pracovní doby; s jeho uplynutím spojuje zákoník práce povinnost zaměstnavatele vyrovnat v nejbližším výplatním termínu mzdová práva zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen po uplynutí vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru zaměstnance porovnat skutečně dosaženou mzdu se součtem vyplacených stálých mezd a provést vyúčtování, při kterém vychází z účtu pracovní doby a z účtu mzdy zaměstnance, na kterém vykazuje jednak stálou mzdu zaměstnance, kterou mu vyplatil v jednotlivých měsících, a jednak dosaženou mzdu, tedy mzdu, na kterou zaměstnanci skutečně vzniklo právo podle odpracované doby a podmínek sjednaných v kolektivní nebo individuální smlouvě, stanovených vnitřním předpisem nebo určených mzdovým výměrem v jednotlivých měsících.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2369/2022)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, zda je zaměstnanec, u něhož je uplatněno konto pracovní doby, povinen vrátit zaměstnavateli rozdíl ve vyplacené mzdě v případě, kdy součet jeho stálých mezd za vyrovnávací období přesáhne výslednou částku dosažené mzdy

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Otazníky kolem pracovní doby
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba v obchodě
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Spořicí konto pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní režim, 2. část
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba v silniční dopravě

Související otázky a odpovědi

Plánování směn a práce přesčas
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
12hodinové směny
Saldo hodin
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy