Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy

Vydáno: 12 minut čtení

Je nesporné, že pokud jde o odměňování zaměstnanců za práci konanou v pracovním poměru, před soud se dostane spíše otázka týkající se mzdy než platu. Je to dáno tím, že pravidla pro odměňování zaměstnance platem jsou právními předpisy stanovena poměrně přísně a zaměstnavatel nemá v tomto ohledu příliš velký manévrovací prostor.

To lze ostatně dokumentovat citací ustanovení § 122 odst. 1 druhé věty zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle které plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak“.

To samozřejmě neznamená, že o výši platu nemůže mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniknout soudní spor. Jeden takový nedávno řešil Nejvyšší soud, přičemž se zabýval hledisky pro správné zařazení zaměstnance do platové třídy. Stalo se tak v rozsudku ze dne 27. 5. 2021, sp. zn. 21 Cdo 2867/2019.

Popis případu

Zaměstnanec byl zaměstnán u zaměstnavatele (statutárního města jako územního samosprávného celku) jako referent na odboru stavebním a všeobecném („referent stavební a všeobecný“). Pro účely odměňování za práci byl zaměstnavatelem zařazen do 9. platové třídy. Takové platové zařazení však zaměstnanec za tři roky z celkové doby trvání pracovního poměru krátce po jeho skončení rozporoval. Podle jeho názoru měl být s ohledem na obsah své pracovní náplně a po něm požadovaných pracovních úkolů zařazen do 10. platové třídy. Odkazoval se v této souvislosti na přílohu k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Katalog prací
Platové paradoxy ve veřejné správě
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Platový dekret ředitelky školy
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Umělci – krácení platu
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Příplatek za vedení pro ředitele
Směnný provoz
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Statutární zástupce
Stanovení platu ředitelce základní školy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem