Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku

Plné znění otázky

Zaměstnanec má chorvatské občanství. V Chorvatsku má aktivní IČO, v ČR pracovní smlouvu. Je to jeho první zaměstnání v ČR. Zaměstnanec bude mít hlavní zájem v ČR, kde i jeho příjmy budou vyšší než v Chorvatsku. Jak máme postupovat v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění? Kdo popř. určuje, v jaké zemi bude plátcem? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Plánování směn a práce přesčas
Stravenky pro zaměstnance
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění příjmu z USA
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Příjem na základě pracovní smlouvy
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sociální výpomoc
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Příjem za poskytnutí receptur
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů