Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku

Plné znění otázky

Zaměstnanec má chorvatské občanství. V Chorvatsku má aktivní IČO, v ČR pracovní smlouvu. Je to jeho první zaměstnání v ČR. Zaměstnanec bude mít hlavní zájem v ČR, kde i jeho příjmy budou vyšší než v Chorvatsku. Jak máme postupovat v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění? Kdo popř. určuje, v jaké zemi bude plátcem? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Plánování směn a práce přesčas
Stravenky pro zaměstnance
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Zdanění příjmu z USA
Příjem na základě pracovní smlouvy
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Sociální výpomoc
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Příjem za poskytnutí receptur
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP

Související předpisy

§ 2, 22 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů