Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění

Plné znění otázky

Společnost z Německa, chce zaměstnat českého občana, s tím, že bude pracovat ze svého bydliště v ČR. Jedná se o práci přes internet. Bude tedy daňovým rezidentem ČR (pobyt v Německu se předpokládá jen 12 dnů za rok). Vzhledem k tomu, že společnost zde nemá žádnou pobočku ani registraci, bude muset zaměstnanec asi odvádět daň z příjmu sám. A jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? To bude pojištěn zdravotně i sociálně v Německu dle německých zákonů? Co na to česká zdravotní pojišťovna?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Zdravotní pojištění a práce v zahraničí
Práce v zahraničí a zdravotní pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdanění příjmu z USA
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Příjem na základě pracovní smlouvy
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Příjem za poskytnutí receptur
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění