Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění

Plné znění otázky

Společnost z Německa, chce zaměstnat českého občana, s tím, že bude pracovat ze svého bydliště v ČR. Jedná se o práci přes internet. Bude tedy daňovým rezidentem ČR (pobyt v Německu se předpokládá jen 12 dnů za rok). Vzhledem k tomu, že společnost zde nemá žádnou pobočku ani registraci, bude muset zaměstnanec asi odvádět daň z příjmu sám. A jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? To bude pojištěn zdravotně i sociálně v Německu dle německých zákonů? Co na to česká zdravotní pojišťovna?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Dovolená po mateřské dovolené
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Zdravotní pojištění a práce v zahraničí
Práce v zahraničí a zdravotní pojištění
Výdělečný a nevýdělečný pobyt v zahraničí a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Příjem na základě pracovní smlouvy
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění příjmu z USA
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Poukázky od zaměstnavatele - zdanění, pojištění
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň