Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce

Plné znění otázky

Podnikatel - OSVČ trvale bydlící v ČR - provádí služby (strojní technik) na území ČR i v Německu. Letos možná poprvé překročí práce v Německu více než 183 dnů. Jezdí pracovat do Německa např. na 1-2 měsíce s tím, že na víkendy dojíždí do bydliště v ČR. Pak pracuje 1 měsíc v ČR a znovu pracuje v Německu. Jak se správně počítá překročení 183 dnů, když dojíždí domů. Pokud 183 dnů překročí, jak se postupuje u OSVČ ke zdanění. POdává DP v ČR i v Německu nebo v ČR jen oznámení, že daní v Německu. V ČR používá OSVČ paušál. Nebylo by výhodnější si zřídit živnostenský list i na území Německa? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů z USA - student
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Příjmy ze zahraničí
Vyslaný zaměstnanec
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Nerezident a časový test
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související předpisy

18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
222/2009 Sb. o volném pohybu služeb
§ 2, 7, 22, 37, 38f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů