Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP

Plné znění otázky

Chtěla bych požádat o vysvětlení paragrafu 38f ZDP odst. 4 - Co je myšleno pod ustanovením … a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístněné ve státě, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění..., tj. co znamená k tíži stálé provozovny? Např. pracuje-li zaměstnanec v ČR - má klasickou smlouvu + uzavřel dohodu na výpomoc on-line administrativy z ČR pro slovenskou firmou, kterém má sídlo na Slovenku - bude moci uplatnit v přiznání v ČR - vynětí těchto příjmů od § 38f ZDP odst. 4)? Je nějaký rozdíl, pokud by zaměstnanec pracoval pro slovenskou firmu „na dálku“ on-line či pracoval přímo na místě u slovenské firmy na Slovensku? Bude se moci u obou dvou příjmů - práce online a práce na místě na Slovensku - použít v přiznání v ČR metoda vynětí pro závislou činnost za předpokladu, že je zaměstnanec rezident ČR?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Poskytování poukazů
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Nerezident a časový test
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Irský pilot v České republice
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Český občan podniká v USA
Zdanění příjmů z USA - student
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Vyslaný zaměstnanec
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR
Obchodní zástupci na Slovensku
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR

Související předpisy

100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 37, 38f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů