Nerezident a časový test

Plné znění otázky

Společnost se sídlem na Slovensku uzavře pracovní smlouvu s fyzickou osobou (slovenským daňovým rezidentem) na dobu určitou na časové období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2018, přičemž předmětem činnosti je pracovní činnost výhradně na území České republiky, a to za účelem shromažďování informací pro svého slovenského zaměstnavatele (tj. je zde předpoklad, že slovenské společnosti nevznikne na území ČR stálá provozovna ve smyslu zákona o daních z příjmů a zároveň předpokládáme, že fyzická osoba bude po celou dobu klasifikována jako slovenský daňový rezident). 

1) Jakým způsobem má dojít ke zdanění odměny této fyzické osobě v časovém období od počátku uzavření zmíněné pracovní smlouvy? Je nutné s ohledem na objektivní fakt, že pracovní smlouva je uzavřena na dobu delší než 183 dní již z odměny za první měsíc provést odvod daně ze závislé činnosti? Nebo pro období nepřesahující v úhrnu 183 dnů je odměna fyzické osoby zdaněna jen na území druhého smluvního státu (zde tedy Slovenska) a až po uplynutí tohoto období bude odměna fyzické osoby předmětem zdanění v ČR?

2) Jaký subjekt je v pozici plátce daně z příjmů v daném případě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Daňový nerezident
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Zdanění příjmů z USA - student
Sleva na dani - nerezident ČR
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Srážková daň - umělec (nerezident)
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Příjmy ze zahraničí
Vyslaný zaměstnanec
Podíly na zisku vyplácené třetí osobě
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění

Související předpisy

100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 2.3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22. 1. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 37, 38c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů