Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR

Plné znění otázky

Fyzická osoba podnikatel, měla do 7/2016 příjmy v ČR. Od 8/2016 podniká v Anglii, kde bylo podáno daňové přiznání, ve kterém byly zdaněny pouze příjmy na území EU. Otázka: V ČR budu za rok 2016 podávat daňové přiznání, do kterého budou zahrnuty příjmy z ČR i Anglie. Mohu uplatnit k příjmům ze zahraničí paušální výdaje ve výši 60 %, jako u příjmů z ČR? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí

Související otázky a odpovědi

Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z USA - student
Zdanění zahraničních příjmů
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce
Příjmy z EU a DPFO
Závislá činnost na Slovensku
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Český občan podniká v USA
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Příjmy z Chorvatska

Související předpisy

§ 7. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů