Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů

Plné znění otázky

Fyzická osoba, podnikatel. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením (chráněná pracovní místa). Během roku byl zaměstnanci s těžším zdravotním postižením změněn invalidní důchod na starobní (dovršení věku 65 let). V případě dalšího zaměstnávání tohoto zaměstnance bude možné uplatnit § 35 zákona o daních z příjmů i na zbylou část roku, i když nemá invalidní důchod?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Odchod do invalidního důchodu

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
Prohlášení poplatníka
Příjem ženy na mateřské dovolené
OSVČ ZTP/P
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na dani - student
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy

Související předpisy

§ 39, 58 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 67 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
§ 35 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů